Różnorodność biologiczna – Cel 1

 

Zbadanie, jakie cechy roślin, zarówno naziemne jak i podziemne, przewidują liczebność, różnorodność i skład zespołów organizmów glebowych.

 

Staramy się sprawdzić, czy różnorodność biologiczna gleby jest powiązana z różnorodnością drzew i jakie nadziemne i podziemne cechy funkcjonalne drzew mogą tłumaczyć ten związek.

Skupiamy się na sześciu kluczowych grupach organizmów glebowych, tj. heterotroficznych mikroorganizmach glebowych, grzybach mikoryzowych, nicieniach, mikrostawonogach, dżdżownicach i makrostawonogach, które mają istotny wpływ na procesy glebowe. Za pomocą analiz wielowymiarowych badamy, jakie cechy roślin mogą przewidywać liczebność, różnorodność i skład gatunkowy zespołów sześciu docelowych grup organizmów glebowych.

 

 

Komentowanie jest wyłączone.