Skutki społeczno-gospodarcze – Cel 4

 

Ocena społeczno-ekonomicznych skutków zmian w różnorodności biologicznej gleb dla społeczeństwa, zarządzających i zainteresowanych stron.

 

W przeciwieństwie do ssaków, pszczół czy drzew, organizmy glebowe są przeciętnej osobie prawie nieznane i rzadko są uważane za czynnik społeczno-ekonomiczny. Historyczne, edukacyjne i ekonomiczne wartości różnorodności biologicznej gleb są mocno niedoceniane przez zarządców lasów i szerszą publiczność, prawdopodobnie z powodu ogólnej niewiedzy na temat różnorodności biologicznej gleby, a nawet pewnych negatywnych odczuć dotyczących niektórych grup organizmów glebowych.

Za pomocą specjalnie opracowanych ankiet i eksperymentów z wyborem oceniamy, co użytkownicy lasów, w tym zarządcy i interesariusze, naprawdę wiedzą o glebach i jak cenią sobie różnorodność biologiczną gleb i jej związek z usługami ekosystemowymi.

Komentowanie jest wyłączone.