Biologisk mångfald – Mål 1

 

Utforska vilka växtegenskaper, både ovanför och under marken, som förutsäger abundans, mångfald, och sammansättning hos samhällen av jordlevande organismer.

 

Vi strävar efter att pröva huruvida biologisk mångfald i jorden är kopplad till mångfald bland träd och vilka funktionella egenskaper, ovanför och under marken, hos träd som kan förutsäga detta.

Vi fokuserar på sex nyckelgrupper av jordlevande organismer, d.v.s. heterotrofiska jordlevande mikroorganismer, mykorrhizasvampar, nematoder, små leddjur, daggmaskar och stora leddjur, vilka alla har en viktigt inverkan på markprocesser. Genom att använda flervariabelsanalys har vi utforskat vilka plantegenskaper som skulle kunna förutsäga abundans, mångfald och samhällssammansättning av dessa sex grupper av jordlevande organismer som vi har riktat in oss på.

 

 

Comments are closed.