Podejście

 

     

  1. Różnorodność biologiczna – Różnorodność mikroorganizmów glebowych, nicieni, mikrostawonogów, makrofauny i cech drobnych korzeni oceniana jest wzdłuż gradientów różnorodności gatunkowej drzew w różnych typach lasów europejskich.
  2.  

  3. Funkcja – Dostępna bogata baza danych zawierająca głównie funkcje powierzchniowe utworzona w projekcie FunDivEUROPE jest uzupełniana o funkcje podziemne, takie jak szybkość rozkładu drobnych korzeni i sprawność procesów mikrobiologicznych (aktywność enzymów, potencjał aktywności mikrobiologicznej, różnorodność kataboliczna, współczynnik metaboliczny).
  4.  

  5. Zmiany klimatyczne – Oceniamy rolę różnorodności biologicznej w odporności i zdolności do regeneracji procesów zachodzących w ekosystemie w odpowiedzi na suszę w terenie za pomocą manipulacji opadami (ORPHEE i FORBIO), a także za pomocą eksperymentów w European Ecotron w Montpellier.
  6.  

  7. Skutki społeczno-ekonomiczne – Postrzeganie różnorodności biologicznej gleby przez zarządców lasów i szerszą publiczność jest oceniane za pomocą ankiet i eksperymentów wyboru umożliwiających ocenę wpływu kryteriów różnorodności biologicznej gleby na procesy decyzyjne.

Komentowanie jest wyłączone.