Różnorodność biologiczna – Podejście 1

 

Heterotroficzne mikroorganizmy glebowe i różnorodność mikoryzowa gleby

Stosując podejście molekularne (sekwencjonowanie następnej generacji) do wyczerpującej oceny różnorodności mikrobiologicznej gleby w drzewostanach monokulturowych oraz w drzewostanach mieszanych, sprawdzamy czy bogactwo gatunkowe drzew i różnorodność mikrobiologiczna gleby są ze sobą powiązane.

 

Różnorodność fauny glebowej

Wykorzystując takie same techniki pobierania próbek w terenie, dokonujemy pomiarów różnorodności i liczebności mikro- i makrostawonogów glebowych, dżdżownic i nicieni w celu ustalenia potencjalnych powiązań między różnorodnością drzew i różnorodnością fauny glebowej. Dzięki dostępnym bazom cech, badamy strukturę funkcjonalną zespołów fauny glebowej i ich związek z funkcjonalną różnorodnością drzew.

 

Cechy funkcjonalne drobnych korzeni

Oceniamy ilościowo funkcjonalne cechy drobnych korzeni i ich przestrzenny rozkład w profilach glebowych na poziomie sąsiedztw drzew, gdzie systemy korzeniowe sąsiednich drzew oddziałują na siebie. Pozwoli nam to ocenić zajęcie niszy pod ziemią przez drobne korzenie drzew w funkcji różnorodności taksonomicznej i funkcjonalnej gatunków drzew oraz określić, czy i jak cechy funkcjonalne drobnych korzeni są związane z różnorodnością innych organizmów glebowych.

 

Zależności pomiędzy wskaźnikami różnorodności pod- i nadziemnej

Wszystkie dane dotyczące różnorodności biologicznej gleby dla sześciu grup organizmów zostaną wykorzystane do dokładnej oceny związków między różnorodnością biologiczną na powierzchni i pod powierzchnią gleby przy zastosowaniu podejścia wielowymiarowego. Pojawiające się zależności i hipotezy są dalej testowane przy użyciu modelowania równań strukturalnych (SEM).

Komentowanie jest wyłączone.