Aktualności

 

Marzec 2020 r. Konsorcjum SoilForEUROPE zorganizowało udane i owocne spotkanie w Fryburg Bryzgowijski, którego gospodarzem był Michael Scherer-Lorenzen z Uni-Friburg. Na spotkaniu został przedstawiony stan realizacji każdego z celów, odpowiedziano na pytania i przedstawiono trudności oraz stan zaawansowania prac.

Wrzesień 2019 r. Film informacyjny na temat różnorodności biologicznej gleb, ich roli w lasach i związku z gospodarką leśną jest już dostępny na stronie internetowej. Sprawdź!

Kwiecień 2019 r. Po roku od wyłożenia pobrano woreczki ściółkowe (z drobnymi korzeniami) z drzewostanów jednogatunkowych i mieszanych w Finlandii. W ten sposób zakończono eksperyment na wszystkich czterech obiektach badawczych we Włoszech, Rumunii, Polsce i Finlandii.

Maj 2019 r. Eksperyment badający preferencje wobec gospodarki leśnej został pomyślnie zakończony na 300 mieszkańcach Flandrii w Belgii. Obecnie, w czerwcu 2019 roku, podobny eksperyment dotyczący preferencji jest prowadzony w celu zgromadzenia danych w Finlandii i Włoszech.

April 2019 r. – Konsorcjum SoilForEUROPE zorganizowało udane i owocne spotkanie w Amsterdamie, którego gospodarzem był Matty Berg z VU Amsterdam. Na spotkaniu został przedstawiony stan realizacji każdego z celów, odpowiedziano na pytania i przedstawiono trudności oraz stan zaawansowania prac.

Kwiecień 2019 r. – Zakończono analizę laboratoryjną PLFA dla wszystkich 64 powierzchni badawczych.

Listopad 2018 r. – 16 lizymetrów, każdy z 1 m<sup>3</sup> gleby, wprowadzono do mezokosmosu Europejskiego Ecotronu w Montpellier, skolonizowano makrofauną glebową specyficzną dla danego typu manipulacji eksperymentalnej i rozpoczęto ciągłe pomiary CO2.

Komentowanie jest wyłączone.