Zmiany klimatu – Cel 3

 

Różnorodność biologiczna gleby może mieć istotny wpływ na odporność ekosystemów i ich zdolność do reakcji na zmiany klimatu, co ma szczególne znaczenie dla przyszłej gospodarki leśnej. W obecnych podejściach do przewidywania skutków zmieniających się warunków klimatycznych w leśnictwie całkowicie zaniedbuje się różnorodność podziemną (znajdującą się pod powierzchnią gleby).

 

Wykorzystując szeroki gradient klimatyczny sieci powierzchni FunDivEUROPE, badamy związki między różnorodnością pod- i nad powierzchnią gleby, funkcjonowaniem ekosystemów i zmiennymi klimatycznymi za pomocą analiz wielowymiarowych i modelowania równań strukturalnych (SEM). Używając eksperymentalnego podejścia, wykorzystującego istniejące eksperymenty nad różnorodnością drzew w połączeniu z manipulowaniem zmiennymi klimatycznymi w terenie (FORBIO i ORPHEE, część globalnej sieci eksperymentów nad różnorodnością drzew TreeDivNet) oraz CNRS European Ecotron, oceniamy, w jaki sposób zmiany klimatu wpływają na różnorodność biologiczną gleb oraz w jaki sposób różnorodność biologiczna gleb wpływa na odporność ekosystemów na poważne susze i ich zdolności regeneracyjne.

 

Komentowanie jest wyłączone.