Monimuotoisuus — Tavoite 1

 

Tutkia mitkä maanpäälliset ja maanalaiset kasvien ominaisuudet ennustavat maaperäeliöiden runsautta, monimuotoisuutta ja yhteiskuntarakennetta.

 

Tarkastelemme liittyykö maaperän monimuotoisuus puulajien runsauteen ja mitkä puiden maanpäälliset ja maanalaiset toiminnalliset ominaisuudet voisivat ennustaa tätä.

Keskitymme kuuteen maaperäeliöiden avainryhmiin, joilla kaikilla on merkittävä vaikutus maaperän prosesseihin: heterotrofisiin maaperän mikro-organismeihin, mykorritsasieniin, sukkulamatoihin, mikroniveljalkaisiin, lieroihin ja makro-niveljalkaisiin. Käyttämällä monimuuttuja-analyysejä tutkimme mitkä kasvien ominaisuudet ennustaisivat näiden kuuden maaperäeliöryhmän runsautta, monimuotoisuutta ja yhteiskuntarakennetta.

 

 

Comments are closed.