Ściółka lasów fińskich

Puszcza Białowieska

Makrofauna glebowa: interakcje troficzne

Próbka gleby z polskich lasów

Grzyby lasów borealnych

Nasz projekt w skrócie:

Dzięki prowadzeniu badań w głównych ekosystemach leśnych Europy oraz wykorzystanie szerokiego zakresu narzędzi i podejść, od genomiki po socjoekonomię, SoilForEUROPE ma na celu stworzenie rzetelnej bazy wiedzy naukowej na temat znaczenia różnorodności biologicznej gleb leśnych dla dóbr i usług dostarczanych przez lasy europejskie oraz zarządzania nią w ramach strategii adaptacji do zmian klimatycznych.