Funkcja – Cel 2

 

Opracowanie ram prognostycznych umożliwiających ocenę, w jaki sposób różnorodność biologiczna gleb wpływa na funkcjonowanie ekosystemów leśnych.

 

Zebrane dane dotyczące różnorodności biologicznej na powierzchni ziemi (Cel 1) zostaną powiązane z szeregiem funkcji ekosystemowych w celu opracowania ram prognostycznych dotyczących wpływu różnorodności biologicznej gleby na funkcjonowanie ekosystemów leśnych. Duża liczba funkcji ekosystemowych została już zmierzona w ramach projektu FunDivEUROPE. Inne specyficzne dla gleby funkcje (rozkład drobnych korzeni, aktywność enzymów, tempo nitryfikacji i denitryfikacji, profile fizjologiczne i biomasa zespołów mikrobiologicznych oraz oddychanie gleby) będą mierzone przez SoilForEUROPE w celu uzupełnienia tych wcześniej istniejących danych.

 

Komentowanie jest wyłączone.