Zmiany klimatu – Podejście 3

 

Odporność mikrobiomu na ekstremalne susze i jego zdolność do regeneracji

Cykle susz i ponownego nawilżania mogą mieć silny wpływ na mikrobiom glebowy, modyfikując przebieg procesów glebowych pod wpływem ekstremalnych susz. Gleba zebrana w terenie z jednogatunkowych i mieszanych drzewostanów jest inkubowana na platformie mikrokosmosu w europejskim Ecotronie w Montpellier i wystawiana na ekstremalne przesuszanie, a następnie ponownie nawadniana. Oceniamy odporność na suszę i zdolność do regeneracji procesów glebowych po suszy oraz związki tych charakterystyk z różnorodnością i z pomiarami procesów kontrolowanych przez drobnoustroje, mierząc przepływy CO2 i N2O przed i po wystąpieniu suszy oraz po ponownym nawodnieniu.

 

Odporność ekosystemu na ekstremalne susze i jego zdolność do regeneracji

W eksperymencie na platformieEuropejskiego Ecotronu w Montpellier (szesnaście „mezokosmosów” – jednostek o powierzchni 1m2 i głębokości gleby 1m każda) manipulujemy funkcjonalną różnorodnością fauny glebowej w celu zbadania reakcji ekosystemu na ekstremalną suszę. Wykorzystanie mezokosmosu Ecotron pozwala nam badać interaktywne efekty zwiększenia różnorodności funkcjonalnej gleby i ekstremalnej suszy na przepływy H2O i CO2 w skali ekosystemu oraz ocenić odporność ekosystemu na suszę i jego zdolność do regeneracji.

 

 

Interaktywne skutki zmian klimatycznych i zmieniającej się różnorodności gatunków drzew

W ramach trzeciego podejścia dotyczącego interaktywnych efektów zachodzących pomiędzy różnorodnością biologiczną a zmianami klimatycznymi, włączyliśmy dwa eksperymenty w zakresie różnorodności drzew, które łączą gradienty bogactwa gatunków drzew z manipulacją parametrami klimatu, w szczególności eksperymenty ORPHEE (Francja, podlewanie w celu uniknięcia suszy w lecie) i FORBIO (Belgia, 30% wykluczenie deszczu). Mierzymy różnorodność fauny glebowej w jednogatunkowych i mieszanych drzewostanach, aby ocenić potencjalny interaktywny wpływ różnorodności drzew i zmian klimatycznych na różnorodność i funkcjonowanie organizmów glebowych.

 

Komentowanie jest wyłączone.