Finländsk skogsmark

Polsk skog - Białowieża

Jordens makrofauna: trofiska interaktioner

Jordprover från den Polska skogen

Svampar i boreala skogar

Vårt project i korthet:

Genom att integrera forskning över de största skogliga ekosystemen i Europa och använda ett brett ubud av verktyg och tillvägagångsett, allt från genomik till socioekonomi, syftar SoilForEUROPE till att etablera en vetenskapligt noggrann kunskapsbas om hur viktigt biologisk mångfald i skogens jordar är för de varor och tjänster Europas skogar förser oss med, samt skötsel av dessa skogar med tanke på anspassnings-strategier till klimatförändringar.