Tausta

Context:

  • Metsät ovat laajin ekosysteemityyppi Euroopassa (210 milj. ha), mutta niiden merkitys ekosysteemin toiminnoissa on jäänyt tutkimuksessa usein huomioimatta.
  • Tämä vaikeuttaa arvioimaan miten maaperän monimuotoisuuden väheneminen vaikuttaa maaperän prosesseihin ja niiden vastustuskykyyn ja sietokykyyn ilmastonmuutoksessa.
  • Koska maaperän monimuotoisuus on pitkälti jäänyt huomioimatta, metsäammattilaiset ja kansalaiset voivat arvioida väärin sen historialliset, opetukselliset ja taloudelliset arvot.
  • Puuston ja maaperän monimuotoisuuksien yhteyksien ymmärtäminen helpottaisi ennustamaan maaperän monimuotoisuutta ja ekosysteemin toimintaa ilmaston muuttuessa ja tekemään oikeita ratkaisuja.

 

SoilForEUROPE on eurooppalainen projekti (BiodivERsA) ja sen rahoittajat ovat EU:n lisäksi: Agence Nationale de la Recherche (ANR, Ranska), Belgian Science Policy Office (BELSPO, Belgia), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Saksa), Research Foundation of Flanders (FWO, Belgia), ja Swedish Research Council (FORMAS, Ruotsi). Tarkoituksena on (1) yhdistää maaperän monimuotoisuus puulajimäärän runsauteen eurooppalaisissa metsissä,(2) arvioida monimuotoisuuden merkitys ekosysteemin kuivuuden vastustuskykyyn ja sietokykyyn, ja (3) tutkia maaperän monimuotoisuuden yhteiskunnallistaloudellinen merkitys ja sen vaikutus päätöksentekoon.

Tämä projekti käyttää jo olemassa olevaa yli kahdensadan koealan verkostoa varttuneissa metsissä, vaihdellen yhden puulajin metsistä usean puulajin sekametsiin. Koealat perustettiin kuudessa Euroopalle tyypillisissä ja ilmastollisesti erilaisissa metsätyypeissä FunDivEUROPE-projektissa

Tämän koealaverkoston täydennyksesi otimme mukaan myös kaksi eurooppalaista tutkimuspaikkaa maailmalaajuisessa puulajien runsaus-tutkimusverkostosta (TreeDivNet), FORBIO ja ORPHEE, joissa manipuloidaan myös ilmastollisia tekijöitä. Tutkiaksemme maaperän monimuotoisuuden ja kuivuuden yhteisvaikutuksia ekosysteemin toimintaan, käytämme myös CNRS European Ecotronia Montpellierissä, joka on maailman johtava kontrolloitujen olosuhteiden ekosysteemitutkimusympäristöjä.

Tavoitteet:

  1. Monimuotoisuus – tutkia mitkä maanpäälliset ja maanlaiset kasvien ominaisuudet ennustavat maaperäeliöiden runsautta, monimuotoisuutta ja yhteiskuntarakennetta.
  2. Toiminnallisuus – kehittää viitekehystä ennustamaan miten maaperän monimuotoisuus vaikuttaa metsäekosysteemien toimintaan.
  3. Ilmastonmuutos – määrittää maaperän monimuotoisuuden merkitys ekosysteemin vastustuskykyyn ja sietokykyyn ilmaston muuttuessa.
  4. Yhteiskunnallis-taloudellinen vaikutus – arvioida maaperän monimuotoisuuden muutosten yhteiskunnallistaloudellinen vaikutus kansalaisiin, metsäammattilaisiin ja sidosryhmiin.

Comments are closed.