Achtergrond

Context:

  • Bossen vormen het grootste ecosysteemtype in Europa (210 miljoen hectare). Desondanks bleven ze tot nog toe relatief onder de radar in onderzoek naar de invloed van bodembiodiversiteit op het functioneren van ecosystemen.
  • Hierdoor is er een gebrek aan inzichten in de manier waarop het verlies aan biodiversiteit in bossen een invloed heeft op de bodemprocessen en hun resistentie en veerkracht tegen klimaatverandering.
  • Omdat de bodembiodiversiteit grotendeels over het hoofd wordt gezien, worden de historische, educatieve en economische waarden van de bodembiodiversiteit waarschijnlijk verkeerd ingeschat door bosbeheerders en het grote publiek.
  • Inzichten in de verbanden tussen boomsoortendiversiteit en bodembiodiversiteit zouden de voorspelling van bodembiodiversiteit en het functioneren van ecosystemen onder klimaatverandering kunnen vereenvoudigen, alsook het vaststellen van een passend beheer.

 

SoilForEUROPE is een Europees project (BiodivERsA) dat wordt gefinancierd door het Agence Nationale de la Recherche (ANR, Frankrijk), het Belgisch Bureau voor Wetenschapsbeleid (BELSPO, België), de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Duitsland), de Research Foundation of Flanders (FWO, België) en de Zweedse Onderzoeksraad (FORMAS, Zweden). Het project heeft tot doel (1) de bodembiodiversiteit te koppelen aan de rijkdom aan boomsoorten in de Europese bossen, (2) de rol van biodiversiteit te bepalen in de weerstand en de veerkracht tegen droogte, en (3) de socio-economische waarde van bodembiodiversiteit en de impact ervan op besluitvorming te evalueren.

Dit project maakt gebruik van een reeds bestaand netwerk van meer dan tweehonderd bospercelen, variërend van één- tot meersoortige bossen, in zes typische en klimatologisch verschillende Europese bostypes die in het kader van het FunDivEUROPE-project als verkennend bosnetwerk werden opgericht.

Als aanvulling op het netwerk van vergelijkende percelen in volgroeide bossen bestuderen we ook twee Europese sites uit het wereldwijde netwerk van boomdiversiteitsexperimenten (TreeDivNet), FORBIO en ORPHEE, waarin klimatologische variabelen kunnen gemanipuleerd worden. We maken ook gebruik van het CNRS Europese Ecotron in Montpellier, een wereldwijd toonaangevend gecontroleerd milieuplatform voor ecosysteemonderzoek, om de interactie-effecten van bodembiodiversiteit en droogte op het functioneren van bosecosystemen te bestuderen.

Doelstellingen:

  1. Biodiversiteit – Onderzoeken welke planteneigenschappen, zowel bovengronds als ondergronds, de rijkdom, diversiteit en gemeenschapssamenstelling van bodemorganismen voorspellen.
  2. Functie – Het ontwikkelen van een voorspellend kader voor de wijze waarop de bodembiodiversiteit het functioneren van bosecosystemen beïnvloedt.
  3. Klimaatverandering – Het onderzoeken van de invloed van bodembiodiversiteit op de weerstand en de veerkracht van bosecosystemen tegen klimaatverandering.
  4. Sociaaleconomische impact – Het evalueren van de sociaaleconomische impact van veranderingen in de bodembiodiversiteit voor het brede publiek, de beheerders en belanghebbenden.

Comments are closed.