Informații de bază

Context:

  • Pădurile sunt cel mai mare tip de ecosistem din Europa (210 milioane ha), dar au rămas destul de marginal studiate în cercetările privind modul în care biodiversitatea solului afectează funcționarea ecosistemului.
  • Acest lucru împiedică evaluarea modului în care pierderea biodiversității forestiere afectează procesele solului, rezistența și reziliența acestora la schimbările climatice.
  • Deoarece biodiversitatea solului este în mare măsură ignorată, valorile istorice, educaționale și economice ale biodiversității solului sunt probabil puțin cunoscute și interpretate greșit de gestionarii pădurilor și de publicul larg.
  • Înțelegerea legăturilor dintre diversitatea arborilor și biodiversitatea solului ar trebui să faciliteze predicțiile privind biodiversitatea solului și funcționarea ecosistemului în condițiile schimbărilor climatice și luarea unor deciziilor adecvate.

 

SoilForEUROPE este un proiect european (BiodivERsA) finanțat de Agence Nationale de la Recherche (ANR, Franța), Belgian Science Policy Office (BELSPO, Belgia), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Germania), Research Foundation – Flanders (FWO, Belgia), și The Swedish Research Council (FORMAS, Suedia). Acesta urmărește (1) conectarea biodiversității solului cu bogăția speciilor de arbori din pădurile europene (2) să determine rolul biodiversității în rezistența și reziliența ecosistemului la secetă și (3) să evalueze valoarea socio-economică a biodiversității solului și impactul acesteia asupra luării deciziilor.

Proiectul utilizează o rețea deja existentă de peste două sute de parcele forestiere care variază de la păduri monospecifice la păduri de amestec de specii din șase tipuri de păduri europene și condiții climatice diferite, care au fost constituite ca platforme exploratorii în proiectul FunDivEUROPE.

Pentru a completa rețeaua de parcele comparative din pădurile mature, am studiat și două situri europene din rețeaua globală de experimente privind diversitatea arborilor (TreeDivNet), FORBIO și ORPHEE, care în plus manipulează și variabilele climatice. De asemenea, folosim un echipament de studiere a ecosistemelor de interes global – CNRS European Ecotron din Montpellier, pentru a studia efectele interactive ale biodiversității solului și secetei asupra funcționării ecosistemului.

Obiective:

  1. Biodiversitate – Explorarea acelor trăsături ale plantelor capabile să descrie abundența, diversitatea și compoziția comunității de organisme din sol.
  2. Funcție -Dezvoltarea unui cadru predictiv pentru modul în care biodiversitatea solului afectează funcționarea ecosistemelor forestiere.
  3. Schimbările climatice – Investigarea impactului biodiversității solului asupra rezistenței și rezilienței ecosistemului la schimbările climatice.
  4. Impact socioeconomic – evaluarea impactului socioeconomic al schimbărilor în biodiversitatea solului pentru public, manageri și părți interesate.

Comentariile sunt închise.