Kommunikation

 

Animerad film

Nedan finner du en informerande film som gjordes för att informera medborgare om biologisk mångfald i jordmån, dess roll i skogar och dess relation till skogsskötsel.

 

Flygblad

Nedan finner du ett flygblad som summerar de viktigaste resultaten från vårt SoilForEurope projekt, som handlar om effekterna av en mix av trädarter på den biologiska mångfalden i jorden.

PDF (på svenska)

 

Powerpoint bilder

Nedan finner du ett antal powerpoint bilder som förklarar sammanhang, tillvägagångsätt, metoder och resultat för SoilForEurope projektet mer i detalj.

Comments are closed.